Lidmaatschap en contributie

Jaarcontributie(*):

Volledig lid, per persoon : 40€ per jaar. incl. gratis een pet met embleem van Old Hickory bij aanmelding.

Volledig lid < 18 jaar : 25€ per jaar. incl. gratis een pet met embleem van Old Hickory bij aanmelding.  (Minderjarige leden hebben geen stemrecht).

Donateur, per persoon :20€ per jaar. (Donateurs hebben geen recht op een pet met Old Hickory Embleem).

(*)Jaarcontributie dient ieder jaar voor 01-03 te worden overgemaakt naar: 

IBAN nummer is NL82 ABNA 0415 6271 09 t.n.v. Old Hickory Historical Military Car Club onder vermelding van [naam][jaar]en[lidnr.]

Aanmelding Lidmaatschap
Hierbij verklaar ik dat ik akkoord ga met de volgende punten:

1) De bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het HUISHOUDELIJK REGELEMENT van Old Hickory Historical Military Car Club Limburg (zie onder menu "HOME").

Ik begrijp dat het huishoudelijk reglement bedoeld is om de harmonieuze werking van onze gemeenschap te bevorderen en ik zal mij houden aan alle regels en voorschriften die daarin zijn vastgesteld.

EN

2) De Jaarlijkse overschrijving van de jaarcontributie voor 01-03 van het lopende jaar naar IBAN-nummer NL82 ABNA 0415 6271 09, ten name van Old Hickory Historical Military Car Club, onder vermelding van naam, jaarcontributie 20[XX] en lidnummer."