HMCC - Historical Military Car Club 

Opgericht in 1982 te Valkenburg en daarmee een van de oudste vereniging op het gebied van militaire voertuigen. 

In 1984 is door de Amerikaanse veteranen van de 30th Infantry Division Association, herbevestigt met een certificaat, dat onze "Old Hickory" Historical Military Car Club, de enige club in Nederland is om hen te vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden en herdenkingen.

De afgelopen jaren is het ledenaantal door stoppen met de hobby en overlijden van een aantal leden terug gelopen tot ca. 7 leden. Sinds 2020 is er een nieuw bestuur gevormd en de club is sindsdien weer gegroeid tot meer dan 50 leden waaronder vrouwelijke leden met een grote variatie aan (unieke) militaire voertuigen.

Elk jaar worden weer nieuwe ritten en evenementen door de leden voorgedragen en samen, in clubverband, georganiseerd. En elke maand op een zondagmorgen, wordt de koffieklets gehouden.  Een lidmaatschap bij onze club moet je zien als een hobby en vriendenclub zonder verplichtingen.